Szkolenia

pa 23, 2018

Skuteczne techniki i strategie negocjacyjne - Szkolenie 1 - dniowe


Skuteczne techniki i strategie negocjacyjne

Grupa docelowa:

- dyrektorzy i menadżerowie,
- pracownicy działu obsługi klienta,
- kierownicy dz. sprzedaży,
- przyszli sprzedawcy,
- kuratorzy sądowi,
- pracownicy nieruchomości, oświaty i innych zawodów,
- partnerzy w skonfliktowanych związkach lub członkowie rodzin,
- liderzy firm Sprzedaży Bezpośredniej i Multi Level Marketing (sektor DS/MLM)
- oraz wszystkie osoby prywatne, pragnące doskonalić techniki skutecznych negocjacji.

Cele szkolenia:
1. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia skutecznych negocjacji i zdobywania informacji od rozmówcy.

2. Nabycia kompetencji umożliwiające praktyczne prowadzenia negocjacji handlowych i innego rodzaju, poprzez zdolność docierania do prawdziwych intencji i interesów motywujących negocjatorów.

3. Poznanie metod poszerzania obszaru swoich możliwości w negocjacjach oraz nauczenie się technik obrony przed presją, manipulacją i "wojną psychologiczną” oraz budowanie swojej siły negocjacyjnej.

Program szkolenia z negocjacji: 
1. Negocjacje a mediacje – czym się różnią i jakie są ich rodzaje.
2. Co jest negocjowalne i kiedy możemy z niego skorzystać?
3. Czynniki warunkujące skuteczność negocjacji: emocje, intencja oraz motto.
4. Przygotowanie do negocjacji – wyznaczanie sobie celu.
5. Style negocjowania - zalety i ograniczenia.
6. Samoocena własnych kwalifikacji negocjacyjnych.
7. Cztery filtry perswazji dla kwalifikacji negocjatora.
8. Poziomy komunikacji i jej podstawy w procesie sprzedaży.
9. Otwarcie rozmowy – etykieta powitalna.
10. Konflikt a negocjacje – jak sprawić, aby go wyciszyć.
11.Techniki zadawania pytań i ich rodzaje – kwalifikacja podstawowa i zaawansowana.
12. Czterostopniowy model badanie potrzeb adwersarza / klienta / drugiej strony konwersacji.
13. Perspektywa klienta i negocjatora.
14. Umiejętność wchodzenia w różne role.
15. Autoprezentacja negocjatora – prezentacja oferty.
16. Metody wywierania wpływu.
17. Klucz do klienta – strategia przekonywania.
18. Poszukiwanie wspólnych wartości.
19. Wytyczanie wspólnego celu w procesie negocjacji.
20. Fazy w negocjacjach - elementy i założenia oraz procedury negocjacji handlowych.
21. Strategie i techniki negocjacyjne - sprzedającego i kupującego.
21. Rozpoznawanie manipulacji negocjacyjnych i kontr-manipulacje.
22. Renegocjacje.
23. Sekrety wywierania wpływu, czyli o języku perswazji i praktycznym zastosowaniu psychologii społecznej.
24. Magia stosowanych słów w biznesie i transakcjach handlowych - „kluczowe słowa, klucze”.
25. Zasady asertywnej komunikacji z klientem.
26. Ochrona kluczowych granic kontraktu i relacji.
27. Zastrzeżenia i obiekcje klientów – podstawowy model i techniki, jak sobie z nimi radzić.
28. Asertywność i stawianie granic.
29. Krytyka i radzenie sobie z sugestiami i uwodzeniem handlowca.
30. Testowanie gotowości zakupowej lub innej – negocjowanej.
31. Skuteczne zamknięcie rozmowy z wynikiem WIN – WIN.    

Po ukończeniu szkolenia z negocjacji, uczestnik:

Posiądzie umiejętność rozpoznawania styli zarządzania konfliktem w organizacji.
Posiądzie wiedzę na temat zrozumieć przyczyny, dynamika i rodzajów konfliktu oraz sposobów jego wygaszania.
Posiądzie wiedzę, na czym polega dynamika negocjacji.
Nabędzie wiedzę w rozpoznawaniu kluczowych terminów negocjacyjnych takie jak: BATNA, WATNA i ZOPA i nabędzie umiejętności wykorzystywania ich w procesie negocjacyjnym.
Nabędzie kompetencje praktyczne i narzędzia pomocne do przygotowania się do negocjacji.
Nabędzie wiedzę na temat wchodzenia w różne role w trakcie negocjacji.
Posiądzie świadomość długofalowej współpracy i potrzeby obsługi posprzedażowej, która może przynieść więcej korzyści niż jednorazowe zwycięstwo, po którym często druga strona czuje się urażona lub oszukana.
Nabędzie umiejętność jak planować cele i działania negocjacyjne.
Posiądzie umiejętność skutecznego doboru metod realizacji zadań i stosowania trików negocjacyjnych.
Posiądzie wiedzę, jak w innowacyjny i efektywny sposób rozwiązywać problemy.
W planowaniu i realizacji procesu negocjacji, będzie kierował się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności.

WARUNKI ORGANIZACYJNE:

Jednodniowe szkolenie informacyjne z negocjacji

1. Czas trwania: 1 dzień, w godz.  9.00 – 18.00 (w tym 1 godz. przerwa na obiad)
2. Cena szkolenia:  499,00 zł* / 1 osoba / 1 dzień  
3. Najbliższy termin szkolenia:  26 styczeń 2019 (sobota)
4. Kolejny terminy szkolenia:
     11 maj 2019 (sobota)
     30 sierpień 2018 (piątek)
5. Miejsce szkolenia**:
    Akademia Rozwoju Coaching życia
    ul. Reformacka 3/2, Rzeszów

Inwestycja obejmuje:

- realizację programu szkolenia bez warsztatu, 
- materiały szkoleniowe,
- posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych,
- certyfikat ukończenia szkolenia ( 8 godzin szkolenia).

====================================
* Cena nie obejmuje ewentualnych dojazdów oraz noclegów Uczestników.
    Podana inwestycja jest wartością netto, należy doliczyć 23% VAT.
** Miejsce może ulec zmianie, z uwagi na ilość uczestników.


Szkolenia dla firm:

Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt:
RENATA ZARZYCKA-BIENIAS
tel. 730 970 880
email: renatazarzycka51@gmail.com
Strona informacyjna:  www.coachingzycia.com.pl

 
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

imię i nazwisko*
e-mail*
telefon*
wybierz szkolenie*