O mnie

Od dziesiątek lat pragnąc stawać się tym, o czym świadomie marze, nauczyłam się podchodzić do życia z pasją w realizowaniu swoich zainteresowań oraz w pracy zawodowej. Nauczyłam się cierpliwości w swoich dążeniach i tego, że realizacja swoich celów wymaga zaangażowania, pokory, co do wpisanych w sukces porażek oraz nauki na błędach, która pozwalała mi na dalszy rozwój i poszukiwanie rozwiązać. Moja pasja pozwoliła mi wielokrotnie w życiu na osiąganie kolejnych sukcesów i dotarcie do wyznaczonych sobie celów. Teraz, podczas pracy coacha, pragnę „zarażać” moich zaangażowaniem i pasją swoich klientów, w realizacji ich własnych marzeń i dochodzeniu do celu oraz we wszystkim tym, co jest pozytywne, dobre i czym pragną się zajmować podczas sesji, tu i teraz.

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam Akademie Muzyczną im. Fr. Chopina w Warszawie. Jednak odkąd pamiętam interesowały mnie różne techniki terapeutyczne związane z psychologią związana z równowagą psychiczną i opanowaniem stresu podczas licznych egzaminów instrumentalnych i teoretycznych, jakie musiałam przechodzić w ciągu 16 lat mojej edukacji w szkołach muzycznych. Wiele lat pracowałam, jako nauczyciel muzyki, gry na fortepianie w Liceum Muzycznym w Rzeszowie i prywatnie oraz jako nauczyciel rytmiki w licznych przedszkolach w Warszawie i w Rzeszowie, prowadząc własną działalność gospodarczą.

Od 1992 roku uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu psychologii biznesu, sprzedaży i rozwoju kariery. Jednocześnie pracowałam, jako trener biznesu współpracując z wieloma firmami w temacie motywacji, osiągania celów i technik sprzedaży, osiągając przy tym wy6sokie szczeble kariery zawodowej, możliwe w tych firmach. W ostatniej z nich CaliVita International zdobyłam najwyższy z tytuł w Polsce Double Golden Palm Manager.

Równolegle, testowałam sama na sobie różne techniki coachingowe uczestnicząc w licznych szkoleniach. Z tego tytułu posiadam m.in.

NLP Coach i NLP Master Coach, które uzyskałam po kursach I i II stopnia w Akademii Doskonalenia Zawodowego Naturopatów w Adamowiźnie (sierpień/wrzesień 2014). W placówce tej skończyłam również szkolenie z zakresu Family Coach i systemowych ustawień helingerowskiech w coahcingu (lipiec 2015). W maju 2015, ukończyłam również Szkołę Coachingu u Lilianny Kupaj.

Ponad to posiadam dyplom Policealnego Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej w Krakowie, prowadzonym przez doświadczonego trenera i coacha, Ryszadra Gąsierkiewicza.  W tym zakresie skończyłam również studia podyplomowe pod jego okiem, na wydziale Administracji i Nauk Społecznych o kierunku  Coaching i NLP  na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a to oznacza, że:
- obroniłam się z tematu "Praca nad celami Metodą GROW",
- zdałam egzamin na Coacha ICI i
posiadam akredytację International Association of Coaching Institutes,
- zdobyłam międzynarodowy certyfikat Practitionera In the Art of NLP 
Obecnie na tejże uczelni podjęłam kolejne strucia podyplomowe na kierunku Mediacje i negocjacje z elementami prawa i psychologii. W tym zakresie również we wrześniu 2015 uzyskałam międzynarodowy certyfikat Trenera warsztatów Komunikacji Transformującej upoważniający mnie do prowadzenia warsztatów zgodnie z metodą Transforming Communication. Warsztaty takie znane są i realizowanych na całym świecie dotyczących komunikacji szerzącej skuteczne porozumienie i rozwiązywanie konfliktów drogą pokojową zdążeniem do WIN - WIN czyli wygrana – wygrana oraz w dbałości o siebie oraz dobro drugiego człowieka w trakcie konwersacji.

Obecnie uczę od wieloletnich praktyków, polskich i zagranicznych, jakimi są Tomasz Kowalik i  Magdalena Daraż- Gogół, Richard Bolstad oraz Lucas Derks w Mistrzowskiej Szkole Coachingu we Wrocławiu.  Jest to fascynujące doświadczenie, dlatego naturalnym jest dla mnie uczenie się nowych rzeczy i tym samym poszerzanie kompetencji. 

 

Jak pracuję jako coach?

 

Jako coach jestem zdystansowanym, neutralnym tj. „niezaangażowanym emocjonalnie obserwatorem” nastawionym na przepływ obserwacji o szerokiej perspektywie. Oznacza to, że usuwam na bok wszystkie moje oceny, preferencje, opinie i sugestie, a tym samym decyduję o potrzebie „zapewnienia przestrzeni” klientowi.
Z tej pozycji mogę dostrzec cały system, w którym mój klient ma miejsce w swoim życiu tak w rodzinie jak również w związku partnerskim, pracy oraz w środowisku, w którym przebywa. Dzięki temu, jako coach wchodzę w pozycje oznaczającą zrozumienie systemu połączeń relacyjnych, w jakim znajduje się klient i za pomocą odpowiednich pytań, buduję świadomość klienta z perspektywy całego systemu.
Jest to szczególnie przydatne w rozwojowych rozmowach z klientem, a przede wszystkim w budowaniu wzajemnego zaufania, wychodząc poza osobiste idee, w otwartą przestrzeń zaineresowań szerokim wachlarzem poszukiwania dróg wyjścia z problemu w kierunku rozwiązań klienta oraz kreowaniem jego marzeń, pragnień i celów, tu i teraz.
Poprzez stosowanie wielu metod i technik coachingowych, świadomie zapraszam umysł „pogłębionej wiedzy” klienta, by pomógł mu w tym przedsięwzięciu uznając fakt, że klient już teraz ma wszystkie wewnętrzne zasoby do osiągania sukcesu. Podczas prowadzonej przez mnie sesji, klient stopniowo zdaje sobie z tego sprawę, często zmieniając nieużyteczne przekonania, które go blokują na użyteczne. Dostrzegając on wiele punktów widzenia i może zbadać różne perspektywy, jako obserwator samego siebie.
Jako coach pracuje nad uświadomienie sobie tego wszystkiego przez klienta i prowadzeniem go po drodze ku pozytywnym zmianom, zwiększeniu wiary w samego siebie i wewnętrznej motywacji pobudzającej go do podejmowania słusznych dla niego decyzji oraz podejmowania działania, tu i teraz.